روغن نارگیل را {برای تقویت} سیستم امنیت شخصی محدوده کنید

قابل دستیابی است دیده شده است باشید کدام ممکن است اخیراً منصفانه محصول خاص شناخته شده به عنوان ناسالم برای انسان گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از سال بعد تحقیقات جدید ملایم می تنبل کدام ممکن است این محصول به معنای واقعی کلمه هستند فواید بهزیستی دارد. آب نبات قبلاً برای شما ممکن است “خطرناک” بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون تأمین خوبی اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان ها است با توجه به اینکه اجتناب کرده اند چرخ دنده قندی پرهیز کنید. معمولاً تنظیم در وضعیت هیکل منعکس کننده منصفانه اختراع آموزشی دقیق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً ساده نتیجه سوء تفاهم هر دو عدم ارتباط است. در یکی ۲ دهه فعلی، محصولات زیادی شاهد میزان تنظیم در حمایت کلی روغن نارگیل نبوده اند.

روغن نارگیل در روزی کدام ممکن است صنایع غذایی در امتحان شده بودند جهان را راضی کنند کدام ممکن است مارگارین متنوع مفید تری برای کره است، شناخته شده به عنوان منصفانه چربی فوق العاده اشباع آسیب رسان طبقه بندی شد. برای روشن بودن، روغن نارگیل نیمه هیدروژنه شده ممکن است تشکیل سطوح بالایی اجتناب کرده اند چربی های ترانس باشد کدام ممکن است برای سلامت انسان خطرناک هستند. به همان اندازه، روغن فوق العاده تصفیه شده ممکن است {به دلیل} استفاده های شیمیایی خطرناک برای استخراج روغن اجتناب کرده اند گوشت نارگیل ساخته شود. همراه خود این جاری، جادو در روغن نارگیل تصفیه نشده هر دو بکر است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق پرس خنک هر دو استراتژی های تولید دیگری با بیرون استفاده اجتناب کرده اند چرخ دنده شیمیایی هر دو دمای شدید کدام ممکن است به چربی ها آسیب می زند استخراج تبدیل می شود.

روغن نارگیل بکر تشکیل سطوح بالایی اجتناب کرده اند تری گلیسیرید همراه خود زنجیره متوسط ​​(MCT) به جای آن اسیدهای چرب همراه خود زنجیره بلند رایج در سایر روغن های طبیعی است. MCT ها به سادگی توسل به نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان چربی در هیکل ما ذخیره می شوند. اسیدهای چرب همراه خود زنجیره متداولدر یک واحد بخش مهم همراه خود اسیدهای چرب همراه خود زنجیره بلند تمایز دارند. آنها به کلسترول بالا هر دو بیماری قلبی کمک نمی کنند. به معنای واقعی کلمه هستند، MCT ها قابل دستیابی است به کاهش خطر بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آترواسکلروز کمک کنند. اکثر اسیدهای چرب همراه خود زنجیره بلند، اجتناب کرده اند جمله روغن سویا، کدام ممکن است در متنوع اجتناب کرده اند غذاهای فرآوری شده مورد پسند است، به کاهش کلسترول خوشایند (HDL) را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کلسترول خطرناک (LDL) کمک می کنند.

کمبود هیکل ما در توسل به MCT ها، این روغن را به انتخابی برتر برای حمایت اجتناب کرده اند افت پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توده هیکل همراه خود ریختن چربی اصولاً اجتناب کرده اند احساس ماهیچه ای تغییر می تنبل. MCT ها علاوه بر این به افزایش تحمل گلوکز کمک می کنند، کدام ممکن است به تعادل کار کردن انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع II {کمک می کند}. روغن نارگیل علاوه بر این مقدار به سختی انرژی کمتری در هر اونس نسبت به سایر روغن ها فراهم تنبل. روغن بکر سرشار اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان های پلی فنل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توکوفرول است کدام ممکن است آرم داده شده است کدام ممکن است استرس اکسیداتیو بر احساس های هیکل در حیوانات آزمایشگاهی را کاهش می دهد.

هنگام کسب روغن نارگیل، مراقب روغن های تصفیه نشده هر دو فوق بکر باشید. اجتناب کرده اند روغن‌های نیمه هیدروژنه برای پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز اجتناب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً برچسب‌های چرخ دنده غذایی بسته‌بندی شده را برای محصولات تشکیل این روغن‌های خطرناک {به دقت} بازرسی کنید. روغن ممکن است مبادله برتر برای کره هر دو سایر روغن های {مورد استفاده در} پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز باشد. سبک برخی اجتناب کرده اند وعده های غذایی همراه خود سبک شیرین نارگیل آسانسور تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است به سختی به آن است رفتار کنید. خورش ها، کاری، سالادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلوچه های پخته شده همگی اجتناب کرده اند افزودن روغن درآمد می برند. اجتناب کرده اند آن شادی کنید از جادوی نارگیل را اختراع می کنید.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر