رونمایی از طرح ساماندهی نوار ساحلی جزیره کیش با حضور سعید محمد
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در مراسم رونمایی از شهرسازی و طراحی نوار ساحلی کیش این اثر ارزشمند را بر اساس ضوابط و اصول مدیریتی برشمرد. ، معماری، طراحی، مسائل فرهنگی و اجتماعی با حوزه های استانداردسازی.