رویداد تغییر مدیرعامل ۲۴


در جلسه هیات مدیره بورس ایران، اعضای جدید هیات مدیره این شرکت برای هشتمین جلسه معرفی شدند. همچنین پس از استعفای وی از هیئت مدیره، محمدعلی شیرازی به عنوان مدیرعامل جدید فرا بورس ایران انتخاب شد.

مدیر ارشد بورس

رویداد ۲اسنا نوشت: در جلسه امروز هیات مدیره بورس وارا ایران، اعضای جدید هیات مدیره این شرکت برای هشتمین دوره معرفی شدند. همچنین پس از استعفای وی از هیئت مدیره، محمدعلی شیرازی به عنوان مدیرعامل جدید فرا بورس ایران انتخاب شد.

هیات مدیره هشتمین جلسه بورس ایران امروز طی حکمی محمدعلی شیرازی را به سمت مدیرعاملی بورس منصوب کرد و از زحمات مشام فدایی فهی تقدیر کرد.

شیرازی که دارای مدرک دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران است، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بود و پیش از آن سرمایه گذاری صبا تامین را مدیریت می کرد. از دیگر سوابق مدیریتی وی می توان به مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری البرز، گروه دارویی برکت و شرکت سرمایه گذاری آتالا البرز، عضو غیر موظف هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران و رئیس هیات مدیره مرکز سرمایه گذاری اشاره کرد. نهادها