رژه خودرو‌های نظامی روسیه در مسکو برای جشن پیروزی +فیلم
خودرو‌های نظامی در مسکو خود را برای رژه روز پیروزی آماده می‌کنند.