رژیم بارندگی ارتفاعات خوزستان را در بر خواهد گرفت


اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به ورود سامانه بارشی به ارتفاعات استان اجتناب کرده اند اواخر وقت چهارشنبه به بعد هشدار داد.

بر مقدمه این اطلاعیه، رژیم بارشی اجتناب کرده اند اواخر وقت چهارشنبه به همان اندازه اواخر وقت پنجشنبه بر خوزستان تحت سلطه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق تگرگ خیز شمال، شمال شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق ارتفاعات استان در شهرستان های اندیکا بارش باران در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر موقتی {خواهد بود}. . دادیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغملک را همراه خود شخصی می آورد.

عواقب مخاطره آمیز برای ادغام کردن اختلال در بازدید کنندگان، کاهش دید، لغزندگی خیابان ها به طور قابل توجهی در مناطق کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه ماهور، احتمال افزایش رودخانه ها، آسیب به چادرهای مسافرتی نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد صاعقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال تاخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو پروازها است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار داشت: موج ناپایداری هوا اواخر روز پنجشنبه هفته جاری خوزستان را توقف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه تعدادی از روز پس اجتناب کرده اند آن جو استان تثبیت تبدیل می شود کدام ممکن است در نتیجه افزایش تدریجی دما در استان تبدیل می شود.

محمد سبززاری افزود: در ۲۴ ساعت قبلی شوشتر همراه خود ۳۰.۷ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزا همراه خود ۴ سطح سانتی گراد سردترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین مناطق خوزستان بودند. بیشینه دمای هوای اهواز {در این} مدت ۲۹.۵ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه آن ۱۲.۵ سطح سانتیگراد {بوده است}.