ریختن کارگران معترض در وزارت کار/ یکی اجتناب کرده اند معترضان: حراست برخی اجتناب کرده اند نیروهایی کدام ممکن است جلوی وزیر صحبت کردند را احضار کرده است


اخراج کارکنان وزارت کار

رویداد۲۴ رایان حسینی: اگر سخنان رئیس جمهور را در در مراسم تجلیل اجتناب کرده اند نمونه‌های برتر گروه کارگری دنبال کرده باشید، در آن این سیستم ابراهیم رئیسی به حجت عبدالملکی وزیر کار اصل داد کدام ممکن است ایمنی شغلی کارمندان باید یکی اجتناب کرده اند مهمترین وظایف وزارتخانه باشد، حالا عالی روز پس اجتناب کرده اند آن اصل، روش اجرای آن در شخصی وزارت کار این بوده کدام ممکن است کارگران معترض وزارتخانه ریختن شوند!

هفته قبلی مونتاژ‌ای در وزارت کار برگزار شد کدام ممکن است در آن مونتاژ کارگران آموزش داده شده است بودند پوشش‌های جدید ۹ به درد مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان خواهد خورد ۹ کمکی به ملت خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان کارگران وزارتخانه را روز {به روز} فقیرتر کرده است. مثلا در بخشی اجتناب کرده اند اعتراضات آموزش داده شده است بودند کدام ممکن است «همراه خود گزینه ها خواهید کرد ابتدا شخصی کارگران وزارتخانه دارند نابود می‌شوند. انتصاباتی انجام داده‌اید کدام ممکن است ۹ تنها تحولی نبوده اما علاوه بر این وضعیت را فوق العاده جدی تر کرده است. خواهید کرد حتی عالی ساعت تخصص کاری در بخش وزارتخانه ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} همین بی‌تجربگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم استفاده اجتناب کرده اند نیروهای متخصص ما در دردسرساز‌ترین دوران کاری خودمان در وزارتخانه قرار داده‌اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از آن مدام اجتناب کرده اند کمیته کمک سرپرست می‌آورید! مگر همین جا نیروی تخصصی ندارد کدام ممکن است وزارت کار را به کمیته کمک تغییر کرده‌اید؟»

حجت عبدالملکی بعد اجتناب کرده اند این مونتاژ در توییتی، عکسها شخصی اجتناب کرده اند مونتاژ همراه خود کارگران وزارتخانه را آشکار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: «در حال حاضر توفیق شد ساعاتی را همراه خود کارگران ستاد وزارت مردمان گفتگو کنم؛ گلایه‌های به حقی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه عجیب و غریب، اجتناب کرده اند بی‌عدالتی در نظام تیز کردن {حقوق و دستمزد} در ملت؛ ماه‌هاست به پشتوانه حمایت رئیس‌جمهور، پیگیر بالا یافتن این بی‌عدالتی هستم.»


تا حد زیادی بیاموزید: جزییات مناسب مونتاژ وزیر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معترضان وزارتخانه/ حجت عبدالملکی؛ تنها وزیر مقامات رئیسی کدام ممکن است کارکنانش جستجو در س toال کردن او هستند! +فایل صوتی


رویداد۲۴ برای اطمینان از نتیجه اقدامات وزیر در رفع اشکال کارگران همراه خود تعداد اندکی اجتناب کرده اند آنها ذکر شد‌وگو کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کمال سوال کردن نتیجه این بوده کدام ممکن است برای برخی اجتناب کرده اند کارگران پرونده حراستی تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نیز نامه عدم خواستن زده شده است.

حراست برخی اجتناب کرده اند نیروهایی کدام ممکن است جلوی وزیر کار صحبت کرده‌اند را احضار کرده است

یکی اجتناب کرده اند کارگران وزارت کار می‌گوید: حراست برخی اجتناب کرده اند نیروهایی کدام ممکن است جلوی وزیر صحبت کرده‌اند را درخواست شده است است. او می‌گوید در گذشته اجتناب کرده اند اعتراضات هم ما پیش‌سوراخ بینی داشتیم کدام ممکن است این اتفاق رخ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ما پرونده مناسب می‌کنند با این حال واقعا وضعیت معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مزایای رفاهی ما به ابعاد‌ای بود کدام ممکن است موضوع تشکیل پرونده برایمان اهمیتی نداشت ولی اینکه بخواهند به خاطر اعتراض، نامه عدم خواستن بزنند، غیرمنطقی است. خواهید کرد در نظر گرفته شده کنید خودشان می‌گویند مونتاژ بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف‌هایتان را بزنید، بعد کدام ممکن است مشکلات را می‌گوییم اینطور برخورد می‌کنند. 

صبوری گوش دادن به عالی انتقاد را هم ندارند با این حال اسم خودشان را «وزارت مردمان» گذاشته‌اند

او دلیل می‌دهد: وزیر کار حتی بعد اجتناب کرده اند مونتاژ توییت زد کدام ممکن است «کارگران تقاضا‌های به حقی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌‌عدالتی موجود است.» خب اگر خودتان می‌گویید بی‌عدالتی موجود است، پس چرا پرونده‌سازی می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه عدم خواستن می‌زنید؟ خواه یا نه این تناقض در رفتار نیست کدام ممکن است خواهید کرد در توییتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصاحبه جوری تولید دیگری حرف بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در واقعیت} کار عکس بکنید؟ مگر ما چه آموزش داده شده است بودیم؟ گفتیم به والله اشکال داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این ارقام نمی‌توانیم مسکن کنیم. اصلا همراه خود تندترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگنانه‌ترین تعیین کنید هم حرفمان را زده باشیم، خواه یا نه این مجوزی است کدام ممکن است چنین کنند؟ یعنی حتی صبوری گوش دادن به عالی حرف را هم ندارند، بعد اسم خودشان را «وزارت مردمان» گذاشته‌اند.

در فضایی امنیتی مونتاژ محدوده اعضای کمیته رفاهیات برگزار شد

یکی اجتناب کرده اند تولید دیگری اجتناب کرده اند کارمندانی کدام ممکن است در مونتاژ اعتراض حضور داشته می‌گوید: بعد اجتناب کرده اند مونتاژ قرار شد کمیته‌ای به تماس گرفتن رفاهیات تشکیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به ۴ نفر در آن کمیته حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن شخصی کارگران عالی تشکل قانونی داشته باشند کدام ممکن است تقاضا‌هایشان اجتناب کرده اند طریق آن به بازو انتخاب‌گیران برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجمن تأثیر آن پیگیری شود. مونتاژ در حال حاضر برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو امنیتی شدیدی تحت سلطه بود؛ شناخته شده به عنوان مثال دیروز در سالن کنفرانس مونتاژ‌ای همراه خود حضور کارگران برای محدوده اعضای هیات پیگیری رفاهیات تشکیل شد کدام ممکن است خانم رفیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای بدون ملاحظه‌خانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای غفوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای کازرونی رای آوردند. به خاطر شبیه به فضای امنیتی، بخش اصلی کارگران نیامده بودند کدام ممکن است ظاهرا شبح شده بودند.

نامه عدم خواستن تعدادی از نفر اجتناب کرده اند همکاران معترض امضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگزینی کشتی شده است

او کسب اطلاعات در مورد ریختن به خاطر اعتراض کارگران اینگونه دلیل داده است: نامه عدم خواستن تعدادی از نفر اجتناب کرده اند همکاران ما امضا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگزینی کشتی شده است. نامه تعدادی از نفر هم روی سیستم قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن امضاست. این نامه‌ها اجتناب کرده اند محل کار اشتغال به کارگزینی گذشت است. دقیقا اشکال ما همین است کدام ممکن است اینها حتی روال کاری در وزارتخانه‌ای کدام ممکن است خودشان به فرماندهی هستند را نمی‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلد نیستند کدام ممکن است راه اندازی شد به کارگزینی اساسا بوتلگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها حق چنین کاری ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر قرار به ریختن باشد، ساده هیات تخلفات اجرایی می‌تواند معامله با تنبل، ۹ اینکه هر مدیری بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای وزارتخانه را ریختن تنبل!

این کارمند وزارت کار می‌گوید: ما به آقای عبدالملکی نامه زده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است‌ایم روی نامه‌های ریختن کارگران، اصل کان‌لم‌یکن بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری چنین کارهایی نکند با این حال ادامه دارد پاسخ این است نیامده است.