ریچارد برانس عضو ماه ژوئن به اتفاق آراء است


تبریک به عضو TFE ژوئن ریچارد برونز با یک بانوی تک صدا! ریچارد در اوایل سال جاری به TFE OL پیوست و تقریباً یک سال در خانه به دلیل همه گیری کووید در خانه بود. ریچارد 81 ساله است و در تمام عمر خود به تناسب اندام مشغول بوده است. او حتی در سن خود ، مانند همیشه فعال است و 16 ساعت در هفته در مرکز واکسیناسیون در شهرستان لودون داوطلب می شود …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید