زنده‌گیری پلنگ با کمترین امکاناتبسیاری از فعالان محیط زیست از لوازم و ادوات زنده گیری برای گرفتن حیوانات استفاده می‌کنند. اما در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود افرادی یک پلنگ سرگردان را با تور زنده‌گیری می‌کنند. در تصاویر روز ویدیویی از زنده‌گیری یک پلنگ را با کمترین امکانات ببینید.