زیارت توماه ۱۴۰۱ در جاری این سیستم ریزی است/ لزوم تامین پرواز چارتر برای زائران سفرها برای کاهش ارزش ها


زیارت توماه 1401 در حال برنامه ریزی است/ لزوم تامین پرواز چارتر برای زائران سفرها برای کاهش هزینه ها

رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره همراه خود ردیابی به دعوت عربستان از برخی کشورهای اسلامی در هفته های فعلی برای مذاکرات حج، ذکر شد: روزی کدام ممکن است عربستان دعوت می تنبل، کنار هم قرار دادن اعزام مشاوران تخصص در زمینه اسکان، مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هستیم. تدارکات.» اجباری در جاری انجام است.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط نهایی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره؛ دیدار نوروزی حجاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج عمره جناب آقای عبدالفتاح نواب مشاور ولی فقیه در امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای صادق حسینی رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره همراه خود کارمندان حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره در این زمان برگزار شد. دوشنبه ۲۸ فروردین. ، همراه خود رعایت درست دستورالعمل های بهداشتی.


حجت الاسلام والمسلمین معاونین {در این} مونتاژ همراه خود ردیابی به تبیین مانترا ۱۴۰۱ «ساخت»؛ «داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی» کدام ممکن است توسط مقام معظم مدیریت راه‌اندازی شد، ذکر شد: ساخت بیشتر مبتنی بر داده ها، شبیه به کار همراه خود علم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این ۲ در امتداد طرف هم قرار گیرند، مثمر ثمر است؛ در زنجیره زیارت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت‌ها، ملاحظه است. باید هم به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به موضوع داده ها تیز کردن.


وی افزود: تولیدات ما خدمت رسانی به زائران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل داده ها بنیان {به روز} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره در ورزش ها {به روز} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سال نوآوری را سرلوحه کار شخصی مکان ها.


آقای صادق حسینی نیز {در این} دیدار نوروزی همراه خود کارمندان، تحریک کردن سال ۱۴۰۱ را تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روزهای تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین سال قبلی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است روزهای شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر امید در سال جاری نیز تداوم داشته باشد.


وی اقدامات {انجام شده} در بخش حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج همراه با زیارت حرم مطهر، حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره را کدام ممکن است سال قبلی تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز همراه خود جدیت دنبال تبدیل می شود را برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود ملاحظه به کاهش این بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداکثری شدن این بیماری. واکسیناسیون، این سفرهای حج از اواخر آبان ماه سال قبلی از بالا گرفته شد کدام ممکن است پذیرای نامزدها بویژه در ایام نوروز بود.


حسینی همراه خود ردیابی به امتحان شده معاونت امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره بنیاد عتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کف دست اندرکاران ستادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداری برای برای تمدید بازدید به عتبات عالیات، ذکر شد: برای تمدید بازدید {به دلیل} اجرای آزمایشی قالب جدید عتبات همراه خود اشکال مواجه شد. همراه خود ملاحظه به اجرای قالب جدید عتبات، نگاه به گذشته اجرا به صورت هدفمند از نمایندگی در گذشته از ۱ نمایندگی انجام می شد، با این حال {در این} مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس از تعطیلی ماموریت ها، کل گروه در بخش نامه نگاری تکمیل شد. علیرغم محدودیت های بیش از حد، کار شخصی را به خوبی انجام داد.


رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره افزود: اجرای آزمایشی قالب جدید عتبات {در این} مدت مصادف همراه خود ایام نوروز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا سفرها به عتبات را شاهد بودیم کدام ممکن است شاهد مشغله های سنگینی بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از همه دلواپسان خواهشمندیم از آن امر خودداری کنند. تخلیه شدن.”


حسینی همراه خود ردیابی به برخی شایعات در درجه محله مبنی بر اینکه چرا ارزش سفرهای زیارتی حرم مطهر از سفرهای گردشگری به برخی ملت ها تا حد زیادی است، ذکر شد: است احتمالاً یکی از توضیحات بی نظیر ارزش بازدید به عتبات عالیات بحث پروازهاست. همراه خود عتبات عالیات. همراه خود سویه ها اثیری مختلف.» گروه هواپیمایی جلساتی را برگزار کردیم، همراه خود رایزنی های {انجام شده}، حداقل انواع پرواز را در اختیار گروه قرار داد کدام ممکن است به نوبه شخصی در نتیجه معامله ها نسبت به پروازهای زودتر شد. سال ها.


وی افزود: بعد از همه این تذکر ما را تامین نمی شود با این حال باید برای اعزام زائران به عتبات عالیات پروازهایی چارتر کرد به همان اندازه شاهد قیمت های زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس زائران باشیم.


چون آن است رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره با اشاره به حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره تصدیق شد: طی هفته های قبلی انواع از وزرای حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج از کشورهای اسلامی برای گفتگو با اشاره به حج به عربستان دعوت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت ها با اشاره به چگونگی تسهیل این امر بود. حضور حجاج، با این حال با اشاره به سهم حجاج صحبتی نشده است، با این حال در مجموع شواهد حاکی از برپایی زیارت تمتع در سال ۱۴۰۱ است.


حسینی افزود: به نظر می رسد مانند است نسبت اختصاص یافته به سهمیه ملت ها نیز بر مقدمه شیوع کرونا در کشورهای اسلامی باشد، یعنی انواع قربانیان به داده های آماری ادعا شده از سوی گروه بهداشت جهانی متکی است.


وی همراه خود ردیابی به اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی های {انجام شده} ذکر شد: کمیته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته هایی کدام ممکن است باید در خصوص حج تشکیل می شد، پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام اجباری صادر شده کدام ممکن است حاکی از این سیستم ریزی درست {در این} بخش است.


رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره در خصوص حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه حدود ۶ میلیون نفر در مناسک حج هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حج از سال ۹۴ تعطیل شده است، پیگیری های اجباری از سوی این گروه انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت انشاءالله مأموریت باز می تواند.» کدام ممکن است {در این} راستا انجام شود.


انتهای پیام/