سارقان کابل در رامشیر دستگیر شدند


فرمانده انتظامی رامشیر اجتناب کرده اند دستگیری ۳ دزد سیم انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع ۵ فقره خانه شکنی {در این} شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعارف سیاحی در تشریح عمیق این خبر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: در پی بروز چندین فقره خانه شکنی انرژی الکتریکی در شهرستان رامشیر، معامله با به موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری سارقان در حال وقوع است. اصل کار پلیس افسران پلیس.

وی شکسته نشده داد: ماموران پلیس همراه خود عالی کار اطلاعاتی ۳ دزد ماهر سیم انرژی الکتریکی را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند توافق همراه خود مقام قضایی طی عالی عملیات غافلگیرانه آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رامشیر اظهار داشت: متهمان در بازجویی های پلیسی به خانه شکنی ۵ سیم انرژی الکتریکی در رامشیر اعتراف کردند.

سرهنگ توریست در نهایت اظهار داشت: متهمان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای سیر سطوح قانونی عرضه مرجع قضائی شدند.