سندرم شوگرن: دنیای پزشکی همراه خود مسکن ممکن است بازی کردن می تدریجی

سندروم شوگرن (اعلام کردن می‌شود “سرگرم کننده نماد دادن”): خواه یا نه با اشاره به آن چیزی شنیده‌اید؟

سندرم شوگرن عالی بیماری خودایمنی مزمن است کدام ممکن است انصافاًً ناتوان کننده است. سندرم شوگرن همراه خود عالی سری علائم آغاز تبدیل می شود کدام ممکن است ساده آزار دهنده ظاهر می شوند. وسوسه سندرم شوگرن اینجا است کدام ممکن است علائم را شناخته شده به عنوان چیزی غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقتی در ذهن داشته باشید. ۹. ممکن است زمان به سختی دارید در حالی کدام ممکن است سیستم امنیت هیکل ممکن است غدد برون ریز ممکن است را بی رنگ می تدریجی.

هیکل ممکن است در واقع به غدد ساخت کننده رطوبت حمله می تدریجی. این بیماری خودایمنی (بیماری شوگرن) معمولاً ابتدا غدد ساخت کننده رطوبت دهان (غدد بزاقی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه ها (غدد اشکی – “غدد اشکی”) را حاوی می تدریجی. بعداً، غدد برون ریز عکس یادآور واژن، منافذ و پوست، تجهیزات تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گوارش بیشتر اوقات حاوی می شوند.

گفتم وقتت کمه منظورم این بود.معمولاً، اسناد انصافاًً الهام بخش می‌کنند کدام ممکن است «ماه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال‌ها» در گذشته اجتناب کرده اند اینکه علائم شوگرن واقعاً مشکلات بهزیستی شدید تحمیل تدریجی، می‌گذرد. این فریبنده است.

ممکن است شناخته شده به عنوان عالی جراح (بازنشسته) بیمارانی را دیده ام کدام ممکن است ماه ها – حتی سال ها – را همراه خود سوال کردن در ابتدا تلف می کنند. همراه خود این جاری، علائم از به طور مداوم تأثیر شخصی را در سندرم شوگرن افزایش می دهد. با بیرون شک آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک شوگرن گذشت گذشت شدیدتر تبدیل می شود.
گام بعدی «اتلاف وقت» واقعاً خطرناک در شوگرن است. سپس عالی مبتلا سندرم شوگرن به دکتر مراجعه می تدریجی. در تمام اسبابک ها بیماری مزمن (اجتناب کرده اند جمله بیماری های خودایمنی یادآور شوگرن) خواستن به تجزیه و تحلیل است.

در مبتلایان تحت تأثیر سندرم شوگرن، چندین معیار چاپ شده شده برای تجزیه و تحلیل سندرم شوگرن موجود است. معیارهای محله اروپا فوق العاده استفاده شده هستند. برای تجزیه و تحلیل شوگرن به ۴ معیار اجتناب کرده اند ۶ معیار خواستن است:

سندرم شوگرن باعث تحمیل عوارضی در رطوبت توجه تبدیل می شود.

سندرم شوگرن علاوه بر این علائم دهانی (مشکلات رطوبت دهان) تحمیل می تدریجی.

کراتوکونژونکتیویت سیکا (ایمنی ناکافی اجتناب کرده اند لایه اشکی قرنیه، کدام ممکن است در نتیجه تبخیر در مدت زمان کوتاهی هر دو تخریب نابهنگام لایه اشکی تبدیل می شود) بیشتر اوقات در سندرم شوگرن رخ می دهد.

سندرم شوگرن بیشتر اوقات تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم غدد بزاقی را نماد می دهد.

سندرم شوگرن همراه خود نبرد تا حد زیادی غدد بزاقی شدیدتر تبدیل می شود.

سندرم شوگرن اتوآنتی بادی در سرم فرد مبتلا تحمیل می تدریجی.
«اتلاف وقت» دقیق شبیه به چیزی است کدام ممکن است بعد در حال وقوع است. برای درک این موضوع، باید در گذشته اجتناب کرده اند بازرسی سندرم شوگرن هر دو به طور معمول هر بیماری خودایمنی، چیزی با اشاره به اسناد بدانید.

اسناد اجتناب کرده اند روز اول مدرسه پزشکی به همان اندازه بازنشستگی در واقع توسط نمایندگان نمایندگی های داروسازی احاطه شدند. ببینید، اسناد شریان حیات خرید و فروش دارویی (مدل‌ای) هستند. با بیرون اسناد، خرید و فروش نمایندگی های داروسازی “خشک تبدیل می شود”.

این ضربه زننده است. اسناد رسماً سومین دلیل برای از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در آمریکا پس اجتناب کرده اند بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها هستند.

ممکن است مبتلایان زیادی را دیدم کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کردم بر تأثیر طیف گسترده ای از بیماری‌های مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودایمنی جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده‌اند، از نامشخص بودم کدام ممکن است اسناد آنها داروهایشان را خطا تجویز کرده‌اند. ممکن است خطا کردم. اسناد رسماً سومین دلیل برای از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر هستند از داروها را مناسب چون آن است نمایندگی های دارویی به آنها اصل می دهند، تجویز می کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان می میرند…

ضرر آسان است. در بهتر از حالت، داروها ماه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال‌های باارزش را هدر می‌دهند به همان اندازه روزی کدام ممکن است عملکردهای خودایمنی شوگرن حوادث زیادی را به بار آورد. در بدترین حالت، آنها اوضاع را فوق العاده شدیدتر می کنند. ضرر دقیق اینجا است کدام ممکن است بیماری های خودایمنی یادآور سندرم شوگرن {به دلیل} ضعیف ماده مغذی گلیکونوترینت تحمیل می شوند.

نمایندگی های داروسازی همه عامل را با اشاره به مصرف کردن گلیکوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن بر شوگرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بیماری های خودایمنی می دانند. با این حال نمی توانند اجتناب کرده اند Glyconutrition درآمد کسب کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح می‌تدریجی کدام ممکن است کل صنعت معامله با‌های دارویی خودایمنی (اجتناب کرده اند جمله شوگرن، لوپوس، آرتریت روماتوئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اسبابک ها تولید دیگری) به قطعا ارزش آن را دارد دقیق میلیاردها دلار را اجتناب کرده اند بین خواهد برد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است نمایندگی‌های دارویی آن‌هایی هستند کدام ممکن است بودجه مدرسه‌های پزشکی را تهیه کنید می‌کنند، به اسناد دارو آموزش داده می‌شود، ۹ خورده شدن گلیکو هر دو تقویت می کند‌ها.

متعدد اجتناب کرده اند اسناد با اشاره به تقویت می کند ها داده ها به سختی دارند، چه رسد به خورده شدن گلیکو. علیرغم این واقعیت کدام ممکن است ۴ جایزه نوبل برای glyconutrition … ارتباطات سلولی … (کدام ممکن است در پزشکی بی سابقه است) گرفته شده است، اکثر اسناد هیچ داده ها دقیق با اشاره به glyconutrition ندارند از زمان مورد نیاز برای مطالعه آن را ندارند (هر دو متعدد اجتناب کرده اند آنها). سایر امتیازات بهداشتی). آنها برای {به روز} ماندن به تحقیقات نمایندگی های داروسازی تکیه کن هستند. آنها به نمایندگی های داروسازی اعتقاد دارند چون آن است مبتلایان شوگرن به اسناد اعتقاد دارند.

Glyconutrition خواستن به هشت ساکارید محدود شده است کدام ممکن است برای انجام سیستم امنیت حیاتی هستند. صرف نظر از کدام ممکن است چه تقویت می کند های عکس خوردن می کنید، با بیرون گلیکونوتریشن، اشخاص حقیقی بر تأثیر بیماری های مزمن خواهند شخص. Glyconutrition عالی تقویت می کند ویتامین هر دو چرخ دنده معدنی نیست. به همین دلیل اگر تقویت می کند خوردن می کنید، این واقعیت لزوما ارائه می دهیم در معامله با سندرم شوگرن کمک نمی شود.

اینجوری دانستن درباره اش در نظر گرفته شده کنید. اگر هر نوع “سوپر قرص تقویت می کند جهانی” را خوردن می کردید کدام ممکن است گمشده ویتامین C بود، اجتناب کرده اند اسکوربوت خواهید شخص.

همین امر با اشاره به خورده شدن گلیکو نیز صدق می تدریجی. با بیرون آنها، سیستم امنیت هیکل ممکن است کار نمی شود. به معنای واقعی کلمه هستند، یادآور بیماری های خودایمنی یادآور شوگرن، سیستم امنیت {نمی تواند} شخصی را {به درستی} ترتیب تدریجی، به همین دلیل {نمی تواند} بین احساس خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک برتری قائل شود. سندرم شوگرن عالی عارضه خودایمنی محدود شده است کدام ممکن است گمشده بخشها صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند گلیکونوترینت‌های گالاکتوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید N-acetylglucosamine است.

هنگامی که شما هر دو {کسی که} دوستش دارید شوگرن دارد، گلایکو نوتریشن اکتسابی کنید. تحقیق علمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیفات مبتلایان شوگرن در واقع خارق العاده {بوده است}. بیشتر اوقات نتایج فوری هستند. ساده زمان ها به همان اندازه هفته ها برای افزایش. دوباره، ممکن است با اشاره به پیشرفت های دقیق صحبت می کنم.
منتظر نمانید به همان اندازه اجتناب کرده اند دکتر شخصی با اشاره به آن پرس و جو کنید. آنها تا حد زیادی اجتناب کرده اند مبتلایان شوگرن (معمولا) گلیکوفید را نمی دانند. ممکن است میشناسم. ممکن است همه وقت همراه خود آنها بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار دارم. هیچ عالی اجتناب کرده اند دوستان ممکن است (اسناد) چیزی با اشاره به خورده شدن گلیکو نمی دانستند.

اتلاف وقت را متوقف کنید. اوه مطمئنا. در همین جا بالقوه است نخواهید به “غرایز” شخصی اعتقاد کنید.

چرا؟

خوشایند، سندرم شوگرن بیشتر اوقات باعث “تأمل فازی” نیز تبدیل می شود. این دلیل است، مبتلایان شوگرن مضطرب، بلاتکلیف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} تصمیمی بگیرند کدام ممکن است دکتر هر دو خانوار آنها همراه خود آن موافق نیست.
انتخاب بگیر خورده شدن گلیکو را اکتسابی کنید. اکنون.
زمان ممکن است در جاری اتمام است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر