سوال در مورد پوست سایلیوم و جذب داروها و مواد مغذی: تغذیه


Psyllium می تواند در جذب دارو اختلال ایجاد کند ، بنابراین هر دو نباید با هم مصرف شوند.

اما آیا این بدان معناست که پسیلیوم در جذب مواد مغذی مختلف تداخل ایجاد می کند؟

به من پیشنهاد شد پسیلیوم را به خامه ترش صبحگاهی ام اضافه کنم ، اما در ابتدا می خواستم آن را بفهمم.

دیدگاهتان را بنویسید