سپاه پاسداران ایران به ساکنان شمال عراق هشدار داد
سردار محمد پاکپور تاکید کرد: عملیات نیروی زمینی سپاه علیه گروه های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در منطقه شمال عراق تا رفع تهدید و خلع سلاح تروریست ها ادامه خواهد داشت.