سگلام: حمایت هواداران بعد اجتناب کرده اند مدت ها جاری خدمه ما را خوشایند کرد/ همه می دانند در تراکتور همراه خود چه مشکلاتی مواجه هستیم.


سگلام: حمایت هواداران بعد از مدت ها حال تیم ما را خوب کرد/ همه می دانند در تراکتور با چه مشکلاتی مواجه هستیم.

سرمربی تراکتورسازی اجتناب کرده اند تقابل همراه خود میس رفسنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع او {در این} دیدار صحبت کرد.


ارطغرل سگلام در نشست خبری پس اجتناب کرده اند پیروزی عالی بر صفر تراکتورسازی مقابل رفسنجان کوپر در نشست خبری پس اجتناب کرده اند ۱-۱ تراکتورسازی اظهار داشت: حلول ماه مبارک رمضان را تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم ماه مبارکی برای جهان اسلام باشد. پیروزی -۰ مقابل کوپر رفسنجان. امیدوارم طاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت به حق باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند جمله افرادی بودیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند برکت این ماه بهره مند شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماه برای ما همراه خود برکت تحریک کردن شده است. ممکن است به گفتگوی شخصی همراه خود ۲-۳ تشکر یکپارچه می دهم.


وی افزود: جا دارد اجتناب کرده اند فرماندار خرم تشکر کنم کدام ممکن است همه شرایط را برای حضور توده ای ها اجتناب کرده اند همه لحاظ فراهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع در پیروزی جرار تاثیرگذار بود. علاوه بر این آرزو می کنم اجتناب کرده اند زینوزی تشکر ویژه ای داشته باشم کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند ورزشی به تجهیزات گلف به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار خوبی همراه خود گیمرها داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه آنها را بالا برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها انگیزه داد. او به شکوه کسب اطلاعات در مورد بلند مدت خدمه صحبت کرد. بعد اجتناب کرده اند مدتی نسبتاً شد کدام ممکن است یک بار دیگر در امتداد طرف هواداران در ورزشگاه باشیم. ورزشگاه یادگار امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران سرسخت واقعیت های خدمه تراکتورسازی است. تصور عالی تراکتور با بیرون فن شبیه تصور عالی غذای با بیرون نمک است. واقعا آرزو می کنم تشکر ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه ای اجتناب کرده اند هوادارانی داشته باشم کدام ممکن است تمام قابلیت را پر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون انصراف صندلی به خدمه کمک کردند.


سیگلام افزود: شرایط خدمه ما خاص است. خواهید کرد اجتناب کرده اند اول فصل این شرایط را دنبال کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکتور را بیشتر اجتناب کرده اند ما می شناسید، چون آن است مشکلات زیادی داریم کدام ممکن است رفع آن ها در طول مختصر ساده نیست. با این حال خواهیم شد کارهایی را انجام دهیم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند انتخاب ها اینجا است کدام ممکن است خدمه را مشترک نگه داریم. در گذشته اجتناب کرده اند ورزشی به گیمرها گفتیم کدام ممکن است بلافاصله برای پیروزی در مسابقه باید هر کاری اجتناب کرده اند دستشان بر می آید در پایین انجام دهند. ما باید کمتر از نظم را داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً اختصاص داده شده به ورزشی مشترک باشیم. ما به خوبی می دانستیم کدام ممکن است کوپر رفسنجان یکی اجتناب کرده اند بهتر از خدمه های لیگ ایران است. ما بلافاصله واقعاً خوشایند ورزشی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک‌های ما به این انجمن پایبند بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً روی حیله و تزویر کار کردند.


او اظهار داشت: باید اعتراف کنم کدام ممکن است فوتبال خوبی ورزشی نکردیم، با این حال سعی می کنیم {هر روز} برخی کارها را بیشتر انجام دهیم. واقعیت اینجا است کدام ممکن است خدمه اجتناب کرده اند تذکر نتیجه گیری اشکال داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار چندان خوبی {در این} زمینه انجام نشد. با این حال همراه خود کار اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایبندی به تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام تعدادی از کار خوشایند می توانیم روز {به روز} پیشرفت بیشتری داشته باشیم. همراه خود ملاحظه به زمان جلو، می توانیم اجتناب کرده اند این ورزشی ها اصولاً بسازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج بهتری کسب کنیم. گیمرها بلافاصله شخصیت شخصی را آرم دادند.


معلم تراکتورسازی اظهار داشت: اجتناب کرده اند زحمات آنها تشکر می کنم. بعد اجتناب کرده اند مدت ها برد بافت خوبی به ما داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی آن برد در حضور هواداران {اتفاق افتاد} برای ما لذتی مضاعف داشت. ما واقعاً به آن است سه امتیاز خواستن داشتیم، حدود عالی ماه تولید دیگری ورزشی نخواهیم کرد، به همین دلیل ممکن است به بازیکنانم ۶ روز آرامش می دهم. پس اجتناب کرده اند آن همراه خود روغن مسجد سلیمان برای مسابقه کنار هم قرار دادن می شویم.


ساغلام همراه خود ابراز رضایت اجتناب کرده اند استاندارد تراکتورسازی مقابل کوپر رفسنجان، اظهار داشت: تمرینات تراکتورسازی در روزهای جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه را ساده به ضربات ایستگاهی اختصاص دادیم با این حال {افرادی که} بلافاصله اجتناب کرده اند خدمه ما سطح آمدند می توانند استاندارد ورزشی را بهبود دهند. تراکتور.”


انتهای پیام/