س ofال دماسنج بمب: تغذیه


غذاهای متعددی وجود دارد که یافتن اطلاعات تغذیه ای معتبر برای آنها دشوار است (به عنوان مثال سیب زمینی شیرین موراساکی / ژاپنی و سیب زمینی شیرین بنفش). اساساً ، همه منابعی که پیدا می کنم وب سایت هایی از نوع بلاگ اسپم یا وب سایت های اطلاعات تغذیه چند منبع هستند که اطلاعات تغذیه را بدون هیچ گونه اطلاعات رسمی ارائه می دهند. در برخی موارد ، توزیع کننده اطلاعات تغذیه ای را ارائه می دهد ، اما با گذشت زمان تغییر کرده است زیرا اصلی ترین چیز قابل مشاهده نیست ، که باعث شد در وهله اول در صحت داده ها شک کنم.

می دانم از آزمایشگاه هایی با درجه حرارت بمب برای تعیین داده های تغذیه ای استفاده می شود ، اما آیا امکان ارسال نمونه شی برای تجزیه و تحلیل وجود دارد؟ آیا یک نمونه معمولاً یک کل شی را نشان می دهد یا چند نمونه نیاز است؟

دیدگاهتان را بنویسید