شاخص کل بورس ۲۳۱ واحد اُفت کرد
شاخص کل بورس تهران، امروز در ابتدای معاملات با افت ۲۳۱ واحدی آغاز به کار کرد.