شرط جالب همسر ستاره تیم ملی برای ازدواج با او
حامد حدادی بسکتبال ایران در یک برنامه تلویزیونی خبر ازدواجش را داد.