شرکت حمید بغداد تا کیان برفلکحمید بغداد در یک روز بارانی در تهران اشک های خود را برای کیان برفلک پنهان نکرد و اینگونه نوشت. کیان در کنار خانواده اش بود که مورد حمله قرار گرفتند. مادر کیان در مراسم تشییع جنازه وی گفت که این تروریست ها نبودند و این ماموران بودند که به خودرو شلیک کردند.