صادرات نفت عراق به ایالات متحده بیش از صادرات نفت عربستان سعودی بودعراق در هفته گذشته به طور متوسط ​​۴۵۶ هزار بشکه نفت به آمریکا صادر کرد که بیشتر از صادرات نفت عربستان سعودی به آمریکا است. به گزارش روزنامه «النا» از «میدل ایست نیوز»، اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت عراق به آمریکا در هفته گذشته به طور متوسط ​​۴۵۶ هزار بشکه در روز بوده که افزایش قابل توجهی از عربستان سعودی بیشتر است.