صبحانه خانه کارمند


ضیافت افطاری خانه کارمند ظهر درست در این لحظه دوشنبه ۱۵ فروردین مصادف همراه خود دوم ماه مبارک رمضان همراه خود سخنرانی علی رضا محجوب (دبیرکل) را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مدیران خانه کارمند برگزار شد.

عکاس: علی رضا رمضانی

۱۴۴۱/۰۱/۱۵ ۲۱:۵۲:۴۷

کد خبر:
۱۲۱۴۶۸۰