صحبت‌های جدید روحانی درباره احیای برجام
​برخی افراد، آگاهانه یا نا آگاهانه، به انکار سرمایه‌ها و دستاورد‌های کشور می‌پردازند و به اسم نقد دولت گذشته یا حمایت از دولت فعلی، توانایی‌های کشور را زیر سؤال می‌برند و بذر ناامیدی می‌افشانند.