طرز تهیه کدو بی تجربه {در خانه}؛ فیلم + آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجهزولبیا منصفانه دسر آغشته به شربت است کدام ممکن است در سال ۱۴۵۰ میلادی به هند بازگردانده شد. برخی تاریخچه این وعده های غذایی را در سفره ایرانیان درمورد به زمان شاه عباس می دانند. این شیرینی ها تا حد زیادی در شهرهایی کدام ممکن است خرما به راحتی در دسترس است نیست مناسب تبدیل می شود.