عادل آذر درگذشت


عادل آذر درگذشت

عادل آذر عضو سابق شورای اسلامی شهر در سن ۵۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.


به گزارش ایلنا، عادل آذر نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و رئیس سابق مرکز آمار ایران درگذشت.


عادل آذر متولد ۱۳۴۵ دهران، دانشجوی دکتری مدیریت و از اعضای هیأت علمی دانشگاه، در سیزدهم به سمت مشاور رئیس مؤسسه و رئیس مؤسسه عالی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد. دولت.انتهای پیام/