عضو اکتبر رنه لول


تبریک به عضو TFE اکتبر رنه لول! او یکی از اعضای هر دو مکان است و در سال 2018 به TFE One Loudoun و سپس South Riding پیوست. رنی دارای مدرک ورزشی است و تقریباً 20 سال است که ورزش سه ورزش می کند. او هفت روز در هفته ورزش های متناوب را انجام می دهد و برای افزایش قدرت تمرینات وزنه ای را اضافه می کند. رنی گفت عاشق کار در TFE است …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید