عضو سپتامبر Tom Kuebler South Riding


تبریک به TFE South Riding Tom Kuebler به دلیل انتخاب به عنوان عضو ماه سپتامبر! تام دو سال پیش به TFE پیوست. او قبلاً در 10 سال گذشته در وزنه برداری و استفاده از نیمکت در سایر سالن های بدنسازی مشارکت داشته است ، اما وقتی TFE South Riding باز شد ، بلافاصله به عضویت در آمد. تام دوباره سعی کرد با خودش کنار بیاید ، اما می دانست که به راهنمایی بیشتری نیاز دارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید