عضو فوریه عضو TFE One Loudoun Ty Galkin


تایلند گالکین از TFE One Loudoun عضو فوریه ما است! تای 18 ساله است ، ارشد دبیرستان استون بریج. تای در ماه اکتبر به TFE پیوست و تمرینات خود را با مربی جاستین هو آغاز کرد ، هدف او افزایش وزن و عضله بود. تای همیشه ورزشکار بوده است ، اما تنها پس از پیوستن به TFE شروع به افزایش کرد. پس از تمرین با جاستین ، تای از کاهش 95 پوند خودداری کرد …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید