عضو مه South Riding Gary Malacan


تبریک به گری مالکان ، عضو TFE May. گری در ماه ژوئن به TFE پیوست ، هنگامی که TFE پس از قرنطینه مجدداً باز شد. او همیشه به تناسب اندام مشغول بود ، اما وقتی کووید به گری برخورد کرد ، او نیاز به یک باشگاه بدنسازی در نزدیکی خانه اش داشت. او در ماه آگوست به کلاس تناسب اندام رایگان خود آمد تا آمادگی بدنی ، اهداف و آنچه می خواهد به آن برسد را بهتر بشناسد. بعد از آن…

منبع

دیدگاهتان را بنویسید