علی رضا یرگلی بازدید کننده این سیستم «رخ برخ» است.


علی رضا یرگلی مهمان این برنامه است

به رویداد روز جهانی بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته سلامت، پنجشنبه ۷ فروردین، دکتر علیرضا یاراقلی متخصص طب عادی میهمان این سیستم «سر به سر» است.


به گزارش خبرگزاری لبنان به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی جامعه ۲، به رویداد تحریک کردن هفته سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادف شدن آن همراه خود ماه مبارک رمضان، دکتر یارگلی همراه خود حضور در استودیو «رخ رخ» اقدام به تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب کرد. {دستورالعمل ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار های ویژه برای روزه داری مفید برای بینندگان.


این در حالی است کدام ممکن است اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی روانکاوانه همراه خود بازدید کننده این سیستم روال روتین نیمه های زودتر را دنبال می تدریجی.


علیرضا یاراگلی دکترای طب عادی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر طب عادی است. وی علاوه بر این شناخته شده به عنوان مشاور در نگارش، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این سیستم های علوم اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی در وب های مختلف ورزش می کرد.


در «سر به سر» کدام ممکن است تمام نیمه های استودیو به روی بیننده باز است، امیرعلی دانایی گفتگو را همراه خود بازدید کننده اجتناب کرده اند اتاق گریم تحریک کردن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین میز یکپارچه می دهد. اجتناب کرده اند تولید دیگری نیمه های این این سیستم می توان به روبرو شدن، آینه کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافه حضوری ردیابی کرد.


این این سیستم کاری اجتناب کرده اند گروه زیبایی شناختی اجتماعی جامعه ۲ به تهیه کنندگی مهدی بابایی، کارگردانی احسان لوراسبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگی یاسر حکیم حاجیبور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل ماه هر ساعت شب حوالی ساعت ۲۳:۳۰ اجتناب کرده اند جامعه ۲ منتشر شده تبدیل می شود. ماه رمضان


انتهای پیام/