عنوان شرکت کننده سابق پرسپولیس در پرونده پاره کردن مطرح شد/ دادستان نیازمند ایجاد ۶ متهم شد


نام بازیکن سابق پرسپولیس در پرونده کلاهبرداری مطرح شد/ دادستان خواستار شناسایی 6 متهم شد

اطمینان حاصل شود که تسریع در دستگیری متهم پرونده تعدادی از مظنون همراه خود موضوع تشکیل جامعه کلاهبرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلالگران در نظام مالی ملت، عکس شش متهم پرونده همراه خود اصل قضایی برای ایجاد شکایت آشکار تبدیل می شود. فایل.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، در راستای تسریع در دستگیری متهم پرونده تعدادی از مظنون تشکیل جامعه کلاهبرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلال در نظام مالی ملت، عکس شش متهم این پرونده همراه خود اصل قضایی آشکار تبدیل می شود. ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند شکایت؛ بر این ایده، بر ایده گزارش حاضر شده در بخش دوم بازپرسی رامروز، ۶ نفر در پرونده تشکیل جامعه کلاهبرداران متشکل اجتناب کرده اند ۱۲۵۴ شاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلال در نظام مالی ملت متهم شدند. صدور قرار بازداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیابت قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشان دادن خطرناک اشخاص حقیقی مذکور.


در تصمیم جیب دادگاه صادره اجتناب کرده اند سوی دادستان رامهرمز آمده است کدام ممکن است ساکنان مکلف به ایجاد متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کسب دانش اجتناب کرده اند متهمان این پرونده هستند: مصطفی قلندری، ابن علی اصغر، آیناز قلندری، ابن مصطفی، آنا قلندری، مصطفی قلندری، سلیمان قلندری. . فرزند مصطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادل قلا کاج فرزند محمدرضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالله قلا کاج فرزند محمدرضا در محل کار دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب شهرستان رامهرمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش دوم جیب دادگاه فوق الذکر.انتهای پیام/