فابلم / گزارش طرح جدید دولت رئیس جمهور برای فروش نفت به مردم / خرید یک بشکه نفت؛ نگهش دار و خودت بفروش!
چند روز پیش رسانه ها از طرح جدیدی در دولت خبر دادند که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد اوراق کالای نفتی را در بازار داخلی بفروشد و بر اساس آن به جای خرید سکه، طلا و ارز مردم. با خرید سررسید مشخص و کسب سود قبل از افزایش قیمت نفت، در این اوراق نفتی سرمایه گذاری کنید.