فرار بزرگ نقدینگی از بورس/ عملکرد یکساله دولت رئیس جمهور با بازار سرمایه چه کرد؟
بورس تهران اولین سالگرد تاسیس دولت را جشن می گیرد که در دل سهامداران منعکس شده است. پیمان مولوی، اقتصاددان می گوید: حقیقت این است که چشم انداز اقتصاد و نه فقط بورس، در حال حاضر مثبت نیست.