{فشار خون بالا} چه مشکلی دارد؟

{فشار خون بالا} چیست؟

{فشار خون بالا}، علاوه بر این شناخته شده به عنوان {فشار خون بالا} (HBP) شناخته تبدیل می شود، عالی بیماری قابل توجه است. روزی در حال وقوع است کدام ممکن است نیروی خونی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق شریان های خواهید کرد پمپ تبدیل می شود فوق العاده محکم باشد. هنگامی کدام ممکن است روده ها خواهید کرد می تپد، خون را اجتناب کرده اند طریق شریان های خواهید کرد به بقیه هیکل خواهید کرد هل می دهد. هنگامی کدام ممکن است خون همراه خود عمق بیشتری به دیواره رگ های خواهید کرد فشار می آورد، فشار خون خواهید کرد افزایش خواهد یافت. فشار خون خواهید کرد قابل انجام است در ساعات مختلف روز منحصر به فرد باشد. معمولاً روزی کدام ممکن است برای اولین بار اجتناب کرده اند خواب بیدار می شوید، بعد اجتناب کرده اند ورزش هر دو روزی کدام ممکن است تحمل استرس هستید تا حد زیادی است.

افزایش مختصر مدت فشار خون خالص است. همراه خود این جاری، اگر فشار خون خواهید کرد در تا حد زیادی مواقع بالا نگه دارد، ممکن است در نتیجه مشکلات بهزیستی قابل توجه شود. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات مقیاس گیری {در خانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مراجعه به دکتر می توانید فشار خون شخصی را مدیریت کنید. مقدار خالص آرامش برای بزرگسالان حدود ۱۲۰/۸۰ میلی متر جیوه است.

اگر HBP مدیریت نشود هر دو تجزیه و تحلیل داده نشود، ممکن است شبح کننده اقامت باشد. این اراده در نتیجه نارسایی احتقانی روده ها، سکته مغزی، حمله قلبی، بیماری هر دو نارسایی کلیه، اجتناب کرده اند بازو دادن تخیل و پیش بینی، اختلال کار کردن جنسی، آنژین صدری، هر دو بیماری شریان محیطی شود. این شرایط فوق العاده قابل توجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به معامله با دارند. درک کردن علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال ها ممکن است به تصمیم گیری زمان برای مشاوره دکتر کمک تنبل.

شایع ترین علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های {فشار خون بالا} چیست؟

 • عوارض در پایین اوج کدام ممکن است فوق العاده ناخوشایند است.
 • ضعفی کدام ممکن است غیر خالص است
 • عصبی بودن کدام ممکن است ممکن است بی قراری روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی باشد.
 • سرگیجه در کنار همراه خود فشار هر دو اضطراب.
 • صدای زنگ در گوش هر دو صدای وزوز کدام ممکن است غیرمعمول نیست.
 • بی خوابی کدام ممکن است {به دلیل} نبرد ذهن به آن است بی خوابی می گویند.
 • خونریزی سوراخ بینی، ناشی اجتناب کرده اند {پاره شدن} عروق نوزاد در سوراخ بینی در تأثیر افزایش فشار.
 • تنگی نفس، بافت می کنید کدام ممکن است نفس نمی کشید.
 • درد کابینت سینه، به طور قابل توجهی در دیواره کابینت سینه چپ هر دو احاطه شانه هر دو گردن، ناشی اجتناب کرده اند ورزش جسمی {به دلیل} ضعیف خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسیژن رسانی به گروه های عضلانی روده ها است.
 • غش کردن هر دو بافت اینکه اشیا در احاطه خواهید کرد در جاری حرکت هستند.
 • اصلاح در تخیل و پیش بینی به دلیل اصلاح در عروق خونی مویرگی توجه.

چه چیزی در نتیجه {فشار خون بالا} میشود؟

 • سابقه خانوادگی
 • مشکلات وزنی
 • بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد الکل
 • سبک اقامت غیر پرانرژی / عدم بازی
 • عالی رژیم غذایی پر نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو پرچرب
 • بلعیدن بیش از حد کافئین
 • سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس

چگونه {فشار خون بالا} را معامله با می کنید؟

 • وزن اضافی شخصی را کاهش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب در اطراف کمر شخصی باشید – کاهش چند پوند یکی اجتناب کرده اند خوش دست ترین راه ها برای مدیریت {فشار خون بالا} همراه با دارو است. علاوه بر این، حمل وزن بیش اجتناب کرده اند حد به در اطراف کمر ممکن است خطر ابتلا به {فشار خون بالا} را افزایش دهد. همراه خود دکتر شخصی با اشاره به مقیاس گیری در اطراف کمر مفید شخصی مراجعه به کنید.
 • بازی مشترک – بازی مشترک حداقل نیم ساعت در روز ممکن است به کاهش فشار خون خواهید کرد کمک تنبل هر دو در صورت پرفشاری خون خواهید کرد اجتناب کرده اند ابتلا به فشار خون جلوگیری تنبل. پرسه زدن، دویدن، شنا، دوچرخه استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات وزنه برداری اجتناب کرده اند بهتر از بازی ها برای کاهش فشار خون هستند. برای تحمیل عالی این سیستم ورزشی همراه خود دکتر شخصی صحبت کنید.
 • رژیم غذایی مفید داشته باشید – غذاهای سرشار اجتناب کرده اند غلات درست، میوه ها، سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات کم چرب می توانند به کاهش فشار خون خواهید کرد کمک کنند. بلعیدن کافئین را کاهش دهید.
 • کاهش بلعیدن نمک – کوچکترین کاهش در بلعیدن نمک ممکن است فشار خون خواهید کرد را ۲ به همان اندازه ۸ میلی متر جیوه کاهش دهد. برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی به نمک حساسیت بیشتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بلعیدن شخصی را حتی تا حد زیادی کاهش دهند. این برای ادغام کردن آمریکایی های آفریقایی تبار بالای ۵۱ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر {کسی که} {فشار خون بالا}، دیابت هر دو بیماری مزمن کلیوی تجزیه و تحلیل داده شود، تبدیل می شود.
 • بلعیدن الکل را محدود کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگار را انصراف کنید. انصراف سیگار به بازگشت فشار خون به حالت روال {کمک می کند}.
 • کاهش استرس – استرس مزمن ممکن است به HBP کمک تنبل. استرس های غیر رسمی نیز می توانند خطراتی را تحمیل کنند کدام ممکن است بیشتر اوقات به رژیم های غذایی ناسالم، الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سیگار روی می آورید.
 • قرار جلب رضایت های مشترک همراه خود دکتر ممکن است به نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با HBP کمک تنبل. اگر انتخاب های تولید دیگری فشار خون خواهید کرد را به سطوح مفید کاهش ندهند، قابل انجام است برای شما ممکن است دارو تجویز شود.

{فشار خون بالا} عالی بیماری قابل توجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید با بیرون معامله با باقی نگه دارد. مقیاس گیری مشترک فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه کردن به هیکل ممکن است جان خواهید کرد را نجات دهد. اجتناب کرده اند علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های {فشار خون بالا} به یاد داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود همراه خود دکتر شخصی تصمیم بگیرید.

این محتوا شناخته شده به عنوان مبادله برای پیشنهاد های پزشکی ماهر، تجزیه و تحلیل هر دو معامله با فکر نشده است. همه وقت همراه خود دکتر هر دو سایر حاضر دهندگان مراقبت های بهداشتی حرفه ای با اشاره به هر گونه وضعیت پزشکی مراجعه به کنید. به هیچ وجه پیشنهاد های پزشکی ماهر را نادیده نگیرید هر دو {به دلیل} مطالبی کدام ممکن است در همین جا خوانده اید، تقاضا آن را به تاخیر نیندازید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر