فیلم/ اعتراض سعید حدادیان به وضعیت مالی: پول نفت کجاست؟وضعیت مالی ملت صدای برخی اجتناب کرده اند چهره های اصولگرا را نیز درآورد. سعید حدادیان، سلبریتی سرشناس، «ادعای افزایش درآمدهای مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نفت همراه خود افزایش خلاء سفره افراد» را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاب به مقامات اظهار داشت کدام ممکن است کالا نفت مرتفع، مبلغ مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول در جاری {افزایش است}. اکتسابی شد با این حال این پول کجاست همراه خود این پول برنج ارزانتر نمی شود؟