فیلم / شهر دستبندهای شیشه ای در هند
ساخت دستبندهای شیشه ای در شهر صنعتی کوچک فیروزآباد هند در ۲۰۰ کیلومتری شمال دهلی رایج است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشتر مردم این شهر با ساخت این دستبندها کسب درآمد می کنند. محصولات رنگارنگ این شهر به بسیاری از کشورهای جهان صادر می شود. صاحبان این حرفه می گویند گران شدن مواد اولیه و گاز و تورم تدریجی دستبندها به صنعت آنها ضربه زده است.