فیلم غیرمعمول / سانسور صحبت های کاپیتان تیمیلی در سیما
در حالی کدام ممکن است علی رضا جهانبخش پس اجتناب کرده اند دیدار نیروی کار سراسری فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در ورزشگاه امام رضا مشهد اجتناب کرده اند غیبت بانوان در ورزشگاه انتقاد کرد، صداوسیما در اقدامی غیرمعمول سخنان کاپیتان را سانسور کرد.