فیلم/ واژگونی ماشین غیرمعمول در طوفان
در ویدئوی زیر خودرو بر تأثیر طوفان شدیدی کدام ممکن است ساعاتی پیش تگزاس را درنوردید چندین بار غلت زد با این حال صاحب آن طوری به راه شخصی شکسته نشده داد کدام ممکن است انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. تأمین: خبر بلافاصله