فیلم/ چه زمانی یارانه ۴۰۰ هزار تومانی واریز خواهد شد؟
وزیر اقتصاد در مصاحبه با شبکه خبر گفت : فرآیند آغاز پرداخت یارانه به مشمولین دریافت یارانه آغاز شده است.