فینال آمار کرونا در ایران؛ ۷۱۸۰۰۰ مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۴۵۱ کشتهمناسبت ۲۴ اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ بر مقدمه معیارهای تشخیصی باقی مانده، ۴۲۲۸ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کرونا در ملت ایجاد شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۹۴ نفر در بیمارستان بستری شدند.

مجموع قربانیان به کرونا در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۰ هزار و هشت نفر رسیده است.

متاسفانه طی ۲۴ ساعت قبلی ۴۴ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر ویروس کرونا جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۱ نفر رسید.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۱۴۸۳ فرد مبتلا کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها خرس مراقبت هستند.

تاکنون ۴۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۳ آزمایش کرونا در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۳۶ شهر همراه خود رنگ زرشکی، ۵۹ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۲۹۵ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ شهر همراه خود رنگ آبی نماد داده شدند.