فینال جام حذفی بین تیمهای نساجی مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک


۲ کارکنان نساجی مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه در در فینال جام حدفی در استادیوم آزادی به مصاف هم رفتند کدام ممکن است در نهایت کارکنان نساجی همراه خود خوب گل به شیوع بازو کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین قهرمان جام حذفی شد.

 کد خبر:
۱۲۲۴۱۴۳