قوانین مصرف شده دقیق در ماه مبارک رمضان


خوب متخصص مصرف شده قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های مصرف شده صحیح در ماه مبارک رمضان را تشریح می تدریجی.

دکتر سید احمد حسینی ذکر شد: قوانین تدریجی مصرف شده مفید باید در هر شرایطی رعایت شود در هر مورد دیگر مشکلاتی قابل مقایسه با مشکلات وزنی، کاهش پوند هر دو بیماری اجتناب کرده اند تذکر مطابقت اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل تحمیل تبدیل می شود.

وی به ۳ دستور تعادل، مطابقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب اضافه کرد: تعادل در خوردن داروها غذایی اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین دستور است به منظور که اعتدال در خوردن داروها غذایی اجتناب کرده اند گروه های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت در خوردن گروه های مختلف غذایی در یک واحد گروه خاص برقرار است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت کافی بر مقدمه شرایط فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب باید فکر شود.

حسینی یکپارچه داد: در ماه رمضان بیشتر است اجتناب کرده اند همه گروه های غذایی اعم اجتناب کرده اند نان، حبوبات، سبزی ها، میوه ها، محصولات پروتئینی، گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه روغن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل ها شناخته شده به عنوان خوب شاخه فکر شود.

عضو هیئت آموزشی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ذکر شد: برای تامین طیف گسترده ای از ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی پروتئین، کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی کافی باید اجتناب کرده اند تمام گروه های غذایی به مقیاس کافی استفاده شود.

وی ذکر شد: وعده های غذایی در ماه رمضان به صبحانه، صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام قطع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وعده سحری همراه خود ملاحظه به میزان ورزش، غذای صحیح انواع تبدیل می شود.

حسینی افزود: {افرادی که} در کل روز {اضافه وزن} دارند، صبحانه شخصی را اجتناب کرده اند غذاهای مقوی قابل مقایسه با برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپ تهیه کنند به همان اندازه نشاط کافی در کل روز تامین شود.

این کارشناس مصرف شده ذکر شد: بیشتر است صبحانه را همراه خود مایعات ولرم، چای کم شیرین هر دو ولرم هر دو شیر ولرم همراه خود خرما آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ دقیقه بعد اجتناب کرده اند خوب وعده غذایی سبک قابل مقایسه با شیر برنج هر دو فرنی بیشترین استفاده را ببرید.

وی یکپارچه داد: خوب به همان اندازه ۲ ساعت بعد اجتناب کرده اند صبحانه باید شام بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید طیف گسترده ای از وعده های غذایی کودک نوپا را در کنار همراه خود سبزیجات نیاز کنید.

حسینی طرفدار کرد در سه وعده غذایی به مقیاس کافی مایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات مفید خوردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خوردن غذاهای پرچرب، سرخ شده، شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی شیرین پرهیز شود.