قوه قضائیه: تظاهرکننده خیابان ستارخان به اعدام محکوم شد
قوه قضائیه اعلام کرد: وی در جریان حوادث اخیر در خیابان ستارخان تهران با سلاح سرد در دست اقدام به مسدود کردن خیابان، توقف خودروها و ایجاد ناامنی برای مردم کرد، سپس با عوامل بسیج درگیر شد. یکی از آنها مجروح شد. مشتریان و ایجاد رعب و وحشت عابران و شهروندان را به وحشت انداخته و به اعدام محکوم شده است.