قوه قضائیه: حکم اعدام برای اغتشاشگران خیابان ستارخان تهران
مرکز رسانه های قضایی اعلام کرد: در جریان اغتشاشات اخیر در خیابان ستارخان تهران، فردی با اسلحه سرد، خیابان را مسدود، خودروها را متوقف و برای مردم ناامنی ایجاد کرد، با ماموران بسیج درگیر شد و یکی از ماموران را مجروح کرد و باعث ایجاد رعب و وحشت شد. در عابران و شهروندان این کار را کرد و به اعدام محکوم شد.