قیمت روز خودروهای خانه ۱۴۰۱/۱/۱۸


قیمت بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کالا خودروهای ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا در امروز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ را در جدول زیر تبصره کنید.

قیمت روز خودروهای داخلی 1401/1/18

مناسبت ۲۴ قیمت محصولات ایران خودرو دسترس در بازار به رئوس مطالب زیر اصلاح کرده است: در مهمترین پیشنهادات خودروهای ایران خودرو، پژو پارس مانکن ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ۲۹۸ به همان اندازه ۴۴۰ میلیون تومان کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمند EF7 مانکن ۱۴۰۱ ۳۰۱ قیمت گذاری شد. میلیون تومان علاوه بر این منصفانه تجهیزات پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مانکن ۱۴۰۱) نیز برابر ۲۷۹ میلیون تومان کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا شد. این در حالی است کدام ممکن است قیمت این خودرو در تصویر ۱۲۷ میلیون تومان است. دنا پلاس (تیپ ۱ مانکن ۱۴۰۱) همراه خود دوچرخه EF7 412 میلیون تومان دسترس در بازار قیمت گذاری شد.قیمت خودروهای ایران خودرو

ماشین ها

قیمت تصویر (تومان)

قیمت بازار (تومان)

آریسان فن ۰ ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند ال ایکس ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند EF7 ۰ ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
سمند دوگانه سوز EF7 ۱۶۸۳۷۶۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن الکس ۰ ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX توربو ۰ ۰
دینا (نوع ۱) ۲۰۵۲۶۲۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
Dyna Plus (نوع ۲) ۲۲۷۳۷۷۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰
داینا پلاس توربو داروها ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ ۴۵۹.۰۰۰.۰۰۰
داینا پلاس خودکار توربو ۳۹۷۴۴۳۰۰۰ ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 ۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مشعل دوگانه پژو GLX 405 ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو SLX 405 ۰ ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۱۶۹.۲۳۳.۳۰۰ ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ۱۷۵۷۲۹۲۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس ال ایکس ۰ ۰
پژو پارس خودکار ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ داروها ای ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما خودکار ۰ ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ خودکار ۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ سدان ۰ ۰
پژو ۲۰۷ پانوراما ۲۳۵۵۵۵۸۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۹.۳۸۹۰۰۰ ۲۷۹.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۰ ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ سدان ۰ ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۳۰۱ ۰ ۰
پژو ۲۰۰۸ ۰ ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۵۰۸ ۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
رانا ال ایکس ۰ ۲۴۸.۰,۰۰۰,۰۰۰
دانگ فنگ H30 ۰ ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰
دانگ فنگ S30 ۰ ۰
رنو تندر پیکاپ ۰ ۰
رنو تندر E2 ۰ ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس داروها ۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس خودکار ۰ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما S5 توربو (S5) ۰ ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰
هایما S7 توربو (S7) ۰ ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰
پیکاپ ۲ کابین فوتون بنزینی ۸۱۵۷۱۲۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ ۲ کابین دیزل فوتون ۸۶۳.۵۸۶۰۰۰ ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
رنو کپچر ۰ ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا خودکار ۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سورین پلاس ۲۴۲.۵۲۴۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۲۱۴۱۱۱۱۸۰۰ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
هایما S7 توربو پلاس (S7) ۶۸۰۹۹۶۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا داروها ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کانتینر خودکار ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پانوراما رانا پلاس ۲۲۷.۶۲۳.۸۰۰ ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰
هایما S5 توربو (S5) 6 سرعته خودکار ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۸۱.۲۴۸۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۷ خودکار MC ۳۱۸۴۹۴۰۰۰ ۰

برخی اجتناب کرده اند خودروهای سایپا تنظیمات زیر را به شخصی دیده اند: در پیشنهادات برتر سایپا، پراید ۱۱۱ SE (سفید) ۱۸۷ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیبا مانکن SX 1400 صندوق دار به هزینه ۱۸۱ میلیون تومان کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا شد. کل ساینا EX 1400 مانکن ۱۹۴ میلیون تومان دسترس در بازار کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آریو ۱۶۰۰ خودکار (مانکن ۱۳۹۸) به هزینه ۴۳۰ میلیون تومان قیمت کاهش یافته شد.قیمت خودروهای سایپا

ماشین ها

قیمت تصویر (تومان)

قیمت بازار (تومان)

پراید ۱۱۱ ۰ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ ۰ ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲- غلام ۰ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
تبت ۱۱۹۱۵۳۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۶۱۶۴۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۰ ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
Saina Gear EX ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰
از کیت فوری ۱۶۷۲۸۸۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰
Quick Gear R ۱۷۷.۲۳۴۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشی زامیاد هستی ۲۵۷۶۸۸۰۰۰ ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
وسایل نقلیه زامیاد گازسوز ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آریو ۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 ۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ ۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C3 ۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ پلاس ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز sx ۰ ۰
تیبا صندوقدار پلاس ۰ ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰
ساینا پلاس. از کیت ۰ ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
از کیت سینا ۱۶۹.۰۴۴۰۰۰ ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰
Quick Automatic Plus ۲۷۷.۰۸۶۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
شاهین جی ۳۴۳.۷۹۳۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰
وسایل نقلیه بادرا پلاس ۲۹۹۸۵۳۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰
داروها سرعت S. ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰