قیمت روز خودروهای داخلی ۱۴۰۱/۰۵/۱۱


قیمت روز خودروهای داخلی در بازار در تاریخ ۱۳۰۱/۰۵/۱۱ را در جداول زیر مشاهده کنید.

قیمت روز خودروهای داخلی 1401/05/11

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمت ها به تومان است و روزانه به روز می شود.

قیمت خودروهای ایران خودرو

جمله ها

قیمت فروش (دو نفره)

قیمت بازار (تومان)

آریسان فن ۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند ال ایکس ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ ۳۰۸.۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ ۳۵۳ میلیون
سمند دوگانه سوز EF7 ۱۶۹.۱۶۲۰۰۰ ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۰ ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند سورن ELX توربو ۰ ۰
دانا (نوع ۱) ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ ۴۰۷.۰۰۰۰.۰۰۰
دینا پلاس ساده است ۲۲۸۱۶۴۰۰۰ ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰
دینا علاوه بر دنده توربو ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
توربو اتوماتیک هم داریم ۳۹۸۲۲۹۰۰۰ ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو GLX 405 ۰ ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو SLX 405 ۰ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۰ ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ۱۷۶.۵۱۵.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس LX ۰ ۰
پژو پارس اتوماتیک ۰ ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک ۰ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۰ ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ . صندوقدار ۰ ۰
پژو ۲۰۷ پانوراما ۲۳۶.۳۴۴.۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۵۰۱۷۵۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۰ ۰
صندوق دار پژو ۲۰۶ ۰ ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۳۰۱ ۰ ۰
پژو ۲۰۰۸ ۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۵۰۸ ۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رعنا ۰ ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰
دانگ فنگ H30 ۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دانگ فنگ S30 ۰ ۰
رنو تندر پیکاپ ۰ ۰
رنو مناقصه E2 ۰ ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰
دنده رنو تندر پلاس ۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس اتوماتیک ۰ ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰
هایما S5 توربو (S5) ۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما S7 توربو (S7) ۰ ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰
پیکاپ بنزین دو کابین ۰ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دو کابین دیزل فوتون ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو کپچر ۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتوماتیک ۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سورین پلاس ۲۴۲.۵۲۴۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۲۱۴۸۹۸۰۰۰ ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰
هایما S7 توربو پلاس (S7) ۶۸۰۹۹۶۰۰۰ ۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰
چند ضلعی تارا ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰
تایر اتوماتیک ۴۱۵.۷۸۶۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پانوراما رانا پلاس ۲۲۸.۴۱۰.۰۰۰ ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
هایما S5 توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۸۱۳۶۱۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۳۱۸۶۰۸۰۰۰ ۰

میانگین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمت ها به تومان است و روزانه به روز می شود.

قیمت خودروهای سایپا

جمله ها

قیمت فروش (دو نفره)

قیمت بازار (تومان)

پراید ۱۱۱ ۰ ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۱ ۰ ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲- غلام ۰ ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
نوع ۱۱۹.۹۴۰.۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۶.۹۵۰.۰۰۰ ۲۰۸.۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۰ ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Saina Gear EX ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات سریع ۱۶۸.۰۷۴۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Quick Gear R ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد فن ۲۵۷۶۸۸۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰
کامیون گاز زامد ۲۸۵۳۲۲۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰
زامیاد ون دیزل ۰ ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰
آره ۰ ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰
چانگان CS35 ۰ ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ ۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C3 ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ پلاس ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰
Thebes Double Burner Cash Register Sx ۰ ۰
تیبا کش رگال پلاس ۰ ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
دنده سینا پلاس ۰ ۲۲۴ میلیون
تجهیزات سینا ۱۶۹.۸۱۷۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Quick Automatic Plus ۲۷۷.۰۸۶۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس. کامیون ۳۰۰۸۹۱۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده سرعت S. ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰