قیمت روز خودروهای داخلی ۱۴۰۱/۵/۱۴ می باشد


قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.

قیمت خودرو

رویداد ۲ قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.

قیمت خودروهای ایران خودرو

جمله ها قیمت فروش (دو نفره) قیمت بازار (تومان)
آریسان فن ۰ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
سمند ال ایکس ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ ۳۱۳ میلیون
سمند EF7 ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند دوگانه سوز EF7 ۱۶۹.۱۶۲۰۰۰ ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۰ ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند سورن ELX توربو ۰ ۰
دانا (نوع ۱) ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰
دینا پلاس ساده است ۲۲۸۱۶۴۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
دینا علاوه بر دنده توربو ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ ۴۹۳ میلیون
توربو اتوماتیک هم داریم ۳۹۸۲۲۹۰۰۰ ۵۰۹.۰۰۰.۰۰۰
پژو GLX 405 ۰ ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو SLX 405 ۰ ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۰ ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ۱۷۶.۵۱۵.۰۰۰ ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس LX ۰ ۰
پژو پارس اتوماتیک ۰ ۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک ۰ ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ . صندوقدار ۰ ۰
پژو ۲۰۷ پانوراما ۲۳۶.۳۴۴.۰۰۰ ۴۰۹.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۵۰۱۷۵۰۰۰ ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۰ ۰
صندوق دار پژو ۲۰۶ ۰ ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۳۰۱ ۰ ۰
پژو ۲۰۰۸ ۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۵۰۸ ۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رعنا ۰ ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰
دانگ فنگ H30 ۰ ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دانگ فنگ S30 ۰ ۰
رنو تندر پیکاپ ۰ ۰
رنو مناقصه E2 ۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده رنو تندر پلاس ۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس اتوماتیک ۰ ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰
هایما S5 توربو (S5) ۰ ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
هایما S7 توربو (S7) ۰ ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰
پیکاپ بنزین دو کابین ۰ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دو کابین دیزل فوتون ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو کپچر ۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتوماتیک ۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سورین پلاس ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰
رانا پلاس ۲۱۴۸۹۸۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما S7 توربو پلاس (S7) ۶۸۰۹۹۶۰۰۰ ۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰
چند ضلعی تارا ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تایر اتوماتیک ۴۱۵.۷۸۶۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پانوراما رانا پلاس ۲۲۸.۴۱۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما S5 توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۸۱۳۶۱۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۳۱۸۶۰۸۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودروهای سایپا

جمله ها قیمت فروش (دو نفره) قیمت بازار (تومان)
پراید ۱۱۱ ۰ ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ ۰ ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲- غلام ۰ ۰
۱۵۱ ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ ۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰
نوع ۱۱۹.۹۴۰.۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۶.۹۵۰.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۰ ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Saina Gear EX ۱۲۴.۷۲۵۰۰۰ ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات سریع ۱۶۸.۰۷۴۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
Quick Gear R ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰ ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد فن ۲۵۷۶۸۸۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰
کامیون گاز زامد ۲۸۵۳۲۲۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد ون دیزل ۰ ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰
آره ۰ ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 ۰ ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ ۰ ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C3 ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ پلاس ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰
Thebes Double Burner Cash Register Sx ۰ ۰
تیبا کش رگال پلاس ۰ ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰
دنده سینا پلاس ۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات سینا ۱۶۹.۸۱۷۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Quick Automatic Plus ۲۷۷.۰۸۶۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰
پادرا پلاس. کامیون ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰
دنده سرعت S. ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰