قیمت زعفران + جدول
در جدول زیر می توانید اجتناب کرده اند قیمت روز بسیاری از زعفران دسترس در بازار بیاموزید. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است قیمت های اشاره کردن شده به ازای هر کیلوگرم زعفران می باشد. این قیمت ها دائما {به روز} می شوند به همان اندازه بتوانیم قیمت های {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق را در اختیار عموم قرار دهیم.