قیمت طیف گسترده ای از تلویزیون شیائومی بلافاصله + جدولدر لیست زیر امتحان شده شده کدام ممکن است قیمت طیف گسترده ای از تلویزیون های شیائومی را اجتناب کرده اند بودجه به پرهزینه مرتب نماییم به همان اندازه بتوانید تلویزیون صحیح همراه خود بودجه شخصی را سریع است محدوده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند به همان اندازه بتوانیم قیمت‌های بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.