قیمت مرغ، مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ دسترس در بازار + جدول
در جدول زیر می توانید قیمت طیف گسترده ای از گوشت مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری گوشت های سفید اعم اجتناب کرده اند معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون بیانیه کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند به همان اندازه بتوانیم قیمت‌های بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.