قیمت مرغ ۵۹۸۰۰ تومان


قیمت مرغ

رویداد ۲۴ النا نوشت: برای خوراک دام هیچ کمبودی در زمینه آرد جو، ذرت و سویا نداریم و کشور از نظر ذخایر استراتژیک در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: حدود ۹۴ درصد از تعهدات در زمینه تامین نهاده های دامی محقق شده، مابقی تعهدات در حال اجراست و در نهایت تا ابتدای آبان ماه تمامی تعهدات محقق می شود.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صنعت تخم مرغ در نیمه اول سال به دلیل افت تقاضا با حداقل سود و حتی زیان کار کرد.

شیراوند تصریح کرد: سودآوری صنعت تخم مرغ با افزایش مصرف در نیمه دوم سال همراه بود، زیرا در نیمه دوم سال همواره شاهد افزایش قیمت بوده ایم.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم در هفته آینده با اتحادیه ها در این زمینه به توافق برسیم و بتوانیم در ابتدای سریال تا پایان سال هزینه تولید را کاهش دهیم. زنجیره، قیمت مصرف کننده ثابت می ماند و افزایش نمی یابد.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ همچنان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، افزود: افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ نداریم.

شیراوند با اشاره به بازار برنج گفت: فعلاً وارد بحث قیمت های مربوط به برنج نشده ایم و در حال رصد بازار هستیم.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در بخش مصرف، ثبات قیمت است و در بخش تولیدکننده بیشترین کمک به توسعه و رونق هر چه بیشتر تولید است. .