قیمت های غیرمعمول نیم دانه برنج دسترس در بازار + جدول


قیمت های عجیب نیم دانه برنج در بازار + جدول

مناسبت ۲ پس اجتناب کرده اند افزایش قیمت برنج دسترس در بازار، قیمت نیم دانه برنج نیز کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند آن برای طبخ بسیاری از وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسر استفاده می کنند، افزایش چشمگیری پیدا کرد. به منظور که بودجه ترین آن کیلویی ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه ترین آن ۵۳ هزار تومان است. علاوه بر این قیمت عالی کیلوگرم هاشمی روی شیکر معطر ۸۶ هزار تومان است.

تجهیزات گلف خبرنگاران جوان جدول قیمت برخی اجتناب کرده اند بسیاری از برنج نیم دانه فعلی دسترس در بازار را به رئوس مطالب زیر چاپ شده کرده است.

شناسایی محصول قیمت (تومان)
برنج هاشمی نصف دانه ۲۰۰۰۰
برنج نیم دانه تارم گلستان – ۱ کیلوگرم ۴۶۹۰۰
برنج پرفوس هاشمی نیم دانه – ۵ کیلوگرم ۲۲۰۰۰۰
نصف قرص عطر آل هاشمی – ۱۰ کیلویی آقاجانیان ۲۵۰۰۰۰
برنج نیم دانه هاشمی حاج علی خدات – ۱۰ کیلوگرم ۴۲۹۰۰۰
برنج الهاشمی نیم دانه همراه خود بوی ۵ کیلو ۴۳۰۰۰۰
برنج نیم دانه بیبی جان ۱۰ کیلوگرم ۴۵۰۰۰۰
برنج نیم دانه ۵ ستاره ۱۰ کیلوگرم ۵۳۰۰۰۰
پرشین هاشمی آفرین ذبیحا (نیم دانه) ۲۰ کیلوگرم ۶۲۰۰۰۰